Arnhem gunt jongeren en kinderen een toekomst vol kansen. Jeugdbeleid 2021-2025

21 juli 2021 Uit Door admin

‘Opgroeien in Arnhem: een toekomst vol kansen’ heet het beleidsplan jeugdbeleid 2021-2025, dat het college van B&W dinsdag naar de raad heeft gestuurd. Doel is om alle Arnhemse kinderen en jongeren dezelfde kansen te geven om zich persoonlijk te ontwikkelen, ze een stabiele en gezonde basis te geven zodat ze in veiligheid en vrijheid kunnen leven.

Fijne stad
‘Ik weet uit ervaring dat Arnhem een fijne stad is om op te groeien’, vertelt wethouder Jeugdbeleid Bob Roelofs. ‘Dat zie ik ook bij onze volgende generatie jonge Arnhemmers. Met de meeste kinderen en jongeren in Arnhem gaat het uitstekend. Maar toch zijn er kinderen die minder kansen krijgen. Sommigen hebben wat hulp nodig. Daar kunnen wij het verschil maken, door inzet van de juiste middelen op het juiste moment. De toekomst van een kind moet immers niet worden bepaald door waar zijn wieg heeft gestaan.’

Gelijke kansen
Samen met het onderwijs en andere partijen in de stad neemt de gemeente maatregelen om te zorgen voor gelijke kansen voor alle Arnhemse kinderen en jongeren. ‘Dat betekent dat je voldoende kansen krijgt om je te ontwikkelen op basis van wat je kunt. Op school of op je werk’, licht Roeloefs toe. ‘Zodat thuis een stabiele basis is waar je veilig en gezond kunt opgroeien en waar je ouder(s) genoeg geld hebben om voor je te zorgen. En zodat je in je wijk en in de stad genoeg plekken hebt om te ontspannen, bewegen, sporten en vrienden te ontmoeten.’

Extra zetje in de rug
Het nieuwe jeugdbeleid is bedoeld voor Arnhemse kinderen van -9 maanden tot 27 jaar, inclusief hun omgeving. Het past binnen de visie ‘Sociaal Domein’, die eerder deze maand werd vastgesteld. Dat betekent onder meer dat er geen universele aanpak is voor iedereen, maar dat we meer dan ooit maatwerk leveren. Roelofs: ‘We kijken wat er per wijk nodig is en stemmen onze aanpak en ons aanbod daarop af. Zo kunnen we beter aansluiten bij wat kinderen en jongeren nodig hebben om zich te ontwikkelen naar zelfstandigheid. Het betekent ook dat wij keuzes maken in wat we wel en niet doen als gemeente.’ Dat doen we op basis van de vraag: welke kinderen en jongeren redden zich prima en wie hebben een extra zetje in de rug nodig? Verder monitoren wij het effect van ons jeugdbeleid op basis van cijfers en op basis van ervaringen van kinderen, jongeren en ouders zelf. ‘Zo maken wij ons beleid niet alleen voor, maar ook met Arnhemse kinderen en jongeren.’ Zo zijn er de afgelopen periode meerdere gesprekken gevoerd met kinderen, jongeren en samenwerkingspartners. De input uit deze gesprekken is in het beleid verwerkt. Vanaf september gaan we opnieuw in gesprek met kinderen, jongeren en hun ouders over de verdere uitvoering van het jeugdbeleid. Dat blijven we doen, zodat we steeds opnieuw kunnen bijsturen, als dat nodig is.

Afbeelding van Olexy @Ohurtsov