Arnhem goed op weg met aanpak radicalisering

Arnhem goed op weg met aanpak radicalisering

6 september 2019 Uit Door admin

De Arnhemse aanpak van radicalisering is doelgericht en effectief. Organisaties werken intensief en goed samen en betrokken organisaties worden goed ondersteund. Daardoor is er een goede basis om de aanpak nog verder te ontwikkelen. Dat schrijven onderzoekers van de Universiteit van Utrecht in hun rapport “Al doende leren” over het onderzoek naar de radicaliseringsaanpak dat in opdracht van gemeente is uitgevoerd.

Arnhem is √©√©n van de elf steden die een rijksbudget ontvangt om geradicaliseerden te wijzen op andere paden, om scholen of geloofsgemeenschappen en andere organisaties die met radicalisering van doen krijgen te helpen en om Arnhem weerbaar te maken tegen radicalisering. Deze aanpak is sterk, concludeert de evaluatie: doelgericht , legitiem en duurzaam voor zowel de persoonsgerichte aanpak als voor het netwerk en de kennisoverdracht .

Burgemeester Marcouch verwelkomt de aanbevelingen : ‚ÄúRadicalisering blijft urgent en gevaarlijk. In Arnhem wonen gebroken families met zonen en dochters die gedood, vermist of gevlucht zijn, al dan niet met kinderen. We blijven in onze aanpak leren want wij willen onze kinderen en onze stad en samenleving optimaal blijven beschermen. Ondertussen blijf ik pleiten in Den Haag om ook op landelijk niveau een steentje bij te dragen. Door de kweekvijvers met hun kanalen naar onze wijken in te dammen en naar mogelijkheden te zoeken om salafistische organisaties aan te pakken en te verbieden wegens pogingen de democratie te ondermijnen,  gevaar voor openbare orde en veiligheid en ontwrichten van de samenleving.‚ÄĚ

Aanbevelingen
De afgelopen jaren is in Arnhem veel kennis opgedaan over radicalisering en de bestrijding er van. De onderzoekers geven aan dat het belangrijk is samen met alle betrokken partijen te blijven leren en opgedane kennis met elkaar te delen. De gemeente beschikt over een uitgebreid netwerk van organisaties en instellingen. Voor de samenwerking met het onderwijs geldt dat er nog wel winst te behalen is. Op 2 oktober vindt er een conferentie plaats waar gesproken wordt over de samenwerking. Tevens kan door de aanpak zichtbaarder te maken de betrokkenheid van organisaties groter worden en inzichtelijk worden gemaakt dat de aanpak zich niet alleen richt op radicaliserende personen. Het volgende uitvoeringsplan 2020 verschijnt eind 2019, hiermee vraagt Arnhem opnieuw een jaarbudget versterkingsgelden  aan.