Arnhem geeft voorrang aan vernieuwing van het Stadstheater

Arnhem geeft voorrang aan vernieuwing van het Stadstheater

12 november 2021 Uit Door admin

Arnhem geeft voorrang aan vernieuwing van het Stadstheater. Introdans en Toneelgroep Oostpool krijgen bijdrage voor huisvesting. Arnhem gaat 54,5 miljoen euro investeren in het Stadstheater. De vernieuwing van het theater duldt geen uitstel meer en krijgt prioriteit. Het Stadstheater krijgt een vernieuwde grote zaal en renovatie van het monument. Dit staat in het voorstel dat burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad voorleggen. Ook reserveert het college 250.000 euro per jaar voor de verbetering van de huisvesting van de rijksgezelschappen Introdans en Oostpool.

De eerdere plannen voor de Lauwersgrachtalliantie bleken te duur. Daarom wordt nu dit nieuwe voorstel gedaan. Belangrijke ambitie van de Lauwersgrachtalliantie is en blijft een goede samenwerking tussen Musis & Stadstheater, Introdans, Oostpool en Phion. Zij bewezen dit eerder al met onder andere de coproducties Kogelvis en EvacuƩ.

De urgentie van de huisvestingsopgaven van het Stadstheater, Introdans en Oostpool is groot en wordt steeds nijpender. De afgelopen maanden is het Programma van Eisen uitgewerkt. Na de doorrekening bleek dat dit niet past binnen het beschikbare budget. Cathelijne Bouwkamp, wethouder Cultuur: ā€˜ā€™ De afgelopen weken is intensief overleg geweest met de directies van het Stadstheater, Introdans en Oostpool. Dat waren geen makkelijke gesprekken. Met het geld dat beschikbaar is, is het niet mogelijk om de samenwoon-ambitie volgens plan te realiseren. De teleurstelling daarover is groot en dat begrijpen wij. Binnen deze financiĆ«le kaders zijn echter scherpe keuzes en prioritering nodig om verder te kunnen. Dat is belangrijk omdat de renovatie en vernieuwing van het Stadstheater niet langer uitgesteld kan worden.ā€™ā€™

Aanpak grote zaal en vervolgonderzoek kleine zaal
Het is voor Arnhem belangrijk om een grote zaal te hebben waar belangwekkende landelijke producties neer kunnen strijken. Denk daarbij aan theater, toneel, musicals, grote cabaretnamen en dansvoorstellingen. Ook voor Introdans en Oostpool is een dergelijk podium van groot belang. De kleine zaal is daarnaast essentieel voor het bieden van hoogwaardig artistiek aanbod. Daarnaast is de kleine zaal een onmisbare plek voor jonge makers en gezelschappen en voor het brede scala aan amateurkunsten. Door prioriteit te geven aan de grote zaal van het Stadstheater is het niet mogelijk om de kleine zaal nu aan te pakken. Het college stelt voor de komende maanden te onderzoeken welke oplossingen mogelijk zijn voor de kleine zaal van het Stadstheater.

Financiƫle bijdrage huisvesting Oostpool en Introdans
De ambities van Oostpool en Introdans voor Arnhem, de regio en Oost-Nederland vragen om toekomstbestendige huisvesting. Samen met Musis & Stadstheater en Phion werken zij aan een toekomstgericht, divers en inclusief artistiek programma voor de stad, dat inspeelt op de actuele vraagstukken in onze samenleving. De huidige huisvesting voldoet niet meer wat betreft werkomstandigheden en toegankelijkheid. Ook remt het de artistieke groei en ambitie van beide gezelschappen. Op dit moment zijn er niet voldoende middelen beschikbaar om deze toekomstbestendige huisvesting voor Introdans en Oostpool te realiseren. Wel voorziet het raadsvoorstel in een financiƫle bijdrage hieraan.