Arnhem gaat Spoorzone Arnhem-Oost veranderen naar woon- en werklocatie

Arnhem gaat Spoorzone Arnhem-Oost veranderen naar woon- en werklocatie

10 januari 2023 Uit Door admin

Bedrijventerrein Rijnpark verandert naar woon- en werkgebied. Om de woningcrisis in Arnhem te kunnen opvangen wil de gemeente tot 2040 zo’n 16.000 woningen bouwen binnen de bebouwde omgeving. Ruim de helft hiervan komt te staan in Spoorzone Arnhem-Oost waaronder het Rijnpark valt. Het gebied zorgt na de verandering voor minimaal 2.400 woningen. Om zo snel en goed mogelijk een antwoord te bieden op de woningcrisis, zijn bedrijfseigenaren in een gedeelte van Rijnpark verplicht om de grond bij verkoop eerst aan de gemeente aan te bieden. Wethouder Cathelijne Bouwkamp (Ruimtelijke Ordening) heeft met bedrijfseigenaren uit de spoorzone contact gehad. 

 Wethouder Cathelijne Bouwkamp:De wooncrisis raakt Nederland en slaat Arnhem niet over. Ook hier is de vraag om woningen hoog. Er zijn weinig plekken waar makkelijk nieuwe woningen bijgebouwd kunnen worden. Rijnpark is een deel van het antwoord op die bouwvraag. De aantrekkelijke locatie heeft veel potentie voor nieuwe woningen en voorzieningen. Daarmee dragen we bij aan een leefbare en bereikbare stad met gevarieerde wijken waar het goed wonen, werken en leven is.”

 Het gebied heeft na de verandering minimaal 2.400 woningen, voldoende wijkvoorzieningen, passende bedrijvigheid en een aantrekkelijke, groene en gezonde leefomgeving.

Bedrijventerrein Rijnpark
Het bedrijventerrein Rijnpark is een onderdeel van Spoorzone Arnhem-Oost. Het gebied ligt globaal tussen de Broekstraat, de Westervoortsedijk, Van Oldenbarneveldtstraat en de Doctor C. Lelyweg. Hier staan nu verschillende soorten bedrijven. Het gebied is in beweging en enkele van de bedrijven zijn hun bedrijfsvoering aan het beëindigen of toekomstperspectieven aan het ontwikkelen. 

Wet voorkeursrecht gemeenten
Om te kunnen sturen op die beweging op het Rijnpark, het woningbouwprogramma, het tempo van de ontwikkeling van het gebied en ervoor te zorgen dat er voorzieningen zijn, is de gemeente genoodzaakt om gebruik te maken van de zogenaamde Wet voorkeursrecht gemeenten. Dit houdt in dat de eigenaren verplicht zijn om de grond bij verkoop eerst aan de gemeente aan te bieden. Hiermee wordt eventuele speculatie voorkomen wat nodig is om ook voorzieningen zoals buurthuizen, parken en speeltuinen te bekostigen om ervoor te zorgen dat nieuwe inwoners een leefbare buurt hebben. 

Samenwerken
Om de verandering zo goed mogelijk te laten verlopen wordt expliciet de samenwerking gezocht met eigenaren in de omgeving.  Zo wordt er gekeken met de bedrijfseigenaren of ze zelf hun bedrijfsfunctie kunnen veranderen. 

Daarnaast is er telefonisch, fysiek en online de mogelijkheid voor eigenaren om contact te zoeken en informatie te krijgen. Het college heeft zelf ook actief contact gehad met eigenaren.

Tijdspad
Op 9 januari 2023 heeft het college besloten tot voorlopige vestiging van een voorkeursrecht ten behoeve van de gebiedsontwikkeling, voor de duur van drie maanden. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het voorkeursrecht te bestendigen. Binnen die drie maanden moet de raad besluiten en is het gevestigd voor drie jaar. 

 

afbeelding: gemeente Arnhem