Arnhem gaat door met Van Wijken Weten

Arnhem gaat door met Van Wijken Weten

15 juli 2021 Uit Door admin

De Arnhemse wijkaanpak Van Wijken Weten is succesvol Ć©n moet op onderdelen verder worden doorontwikkeld. Dat blijkt uit een evaluatie die woensdag naar de gemeenteraad is gestuurd. Het college van B&W heeft op basis van de evaluatie besloten door te gaan met de nieuwe wijkaanpak en deze tegelijkertijd verder aan te scherpen.

Wethouder Martien Louwers (Wijksturing en Wijkzaken): “Ik ben trots op de wijze waarop er in de wijken samen met bewoners en organisaties wordt samengewerkt en hoe de prioriteiten die spelen in de wijken steeds meer centraal staan. De waarde van initiatieven zoals Presikhaaf University, AM support en ā€˜t Broek omhoog zijn gezien in de wijken. Met ondersteuning van de teams leefomgeving hebben ze zich verder kunnen ontwikkelen.”

Het college omarmt de aanbevelingen uit de evaluatie. Zo wordt het college geadviseerd om ambities concreter uit te werken, waardoor deze niet langer voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Dit moet de samenwerking met de diverse betrokken partijen verder verbeteren. Daarnaast moeten interne en financiƫle processen beter worden georganiseerd. Tenslotte adviseert het rapport om meer aan verwachtingsmanagement te doen, door duidelijk te maken wat wel en niet kan worden verwacht van wijksturing. Belangrijk hierbij is om duidelijk te zijn over zowel de grenzen van de wijk-opgaven als de opgaven voor de stad. Ook moeten inwoners helder krijgen in hoeverre ze inspraak en invloed kunnen uitoefenen.

Het college gaat op basis van de evaluatie, de eveneens gepubliceerde Rekenkamerbrief onderzoek Van Wijken Weten en de wensen van de raad, de komende maanden aan de slag met de aanpak Van Wijken Weten 2.0. Hierin heeft het college conform de aanbevelingen onder andere aandacht voor de verwachtingen van inwoners, partners, bestuur en werkorganisatie. Daarbij is ook belangrijk dat deze partijen weten hoeveel geld er daadwerkelijk beschikbaar is voor hun wijk. Daarnaast wil het college de stedelijke aanpak beter laten aansluiten op de wijkaanpak.

Afbeelding van Ben Paul