Arnhem en omstreken snel met Dierentehuis in gesprek over tarieven 

Arnhem en omstreken snel met Dierentehuis in gesprek over tarieven 

22 september 2023 Uit Door admin

De gemeente Arnhem en de regiogemeenten die gebruik maken van het Dierentehuis Arnhem en omstreken in Velp gaan snel met het Dierentehuis om tafel om te spreken over nieuwe tarieven. Wethouder Marco van der Wel (dierenwelzijn): ‘Dierenwelzijn is een speerpunt voor de gemeente Arnhem. We zijn ook niet voor niets akkoord gegaan met een garantstelling van 4,4 miljoen euro voor de nieuwbouw van een dierenopvang. We zullen hoe dan ook ervoor zorgen dat er een goede opvang komt voor Arnhemse dieren, daarom ben ik blij dat we nu snel in gesprek gaan met het Dierentehuis om het te hebben over de verhoogde tarieven voor de opvang.’ 

Ingewikkeld proces, maar nu snel in gesprek 

Onlangs heeft het Dierentehuis aangegeven niet meer te kunnen werken met de tarieven zoals die zijn afgesproken in de aanbesteding. De aanbesteding staat in principe los van het proces dat moet leiden tot nieuwbouw voor de dierenopvang.  Dat leverde een voor Arnhem ingewikkelde situatie op. Van der Wel: ‘Wij hebben als enige gemeente met het grootste aandeel in de regio de verplichting om opdrachten zoals voor dierenopvang aan te besteden. Daar zitten best ingewikkelde financiële en juridische verplichtingen aan. Op het moment dat het Dierentehuis aangaf niet te kunnen werken met de tarieven zoals afgesproken hebben we na veel uitzoekwerk kunnen besluiten om de aanbesteding stop te zetten. We konden hier eerder helaas niet veel meer over zeggen, omdat het uitzoekwerk tijd heeft gekost en omdat we afspraken moeten maken met de gemeenten in de regio. Het blijkt dat we niet meer verplicht zijn om de opdracht aan te besteden en dat we snel om tafel kunnen met het Dierentehuis in Velp om te praten over de tarieven en andere voorwaarden.’  

In het belang van de dieren 

Met de nieuwe gezamenlijke gesprekken is de inzet van de gemeente Arnhem om ervoor te zorgen dat de dierenopvang voor de gemeente langdurig, adequaat en diervriendelijk wordt geregeld. Uiteraard hoort daar ook een nieuw gebouw bij. Van der Wel: ‘De dieren gaan ons aan het hart. Ik vind het hartverwarmend om te merken dat dit voor heel veel Arnhemmers geldt. We hebben de laatste weken veel bezorgde reacties gekregen. Ik voel wat deze Arnhemmers ook voelen. Het belangrijkste is nu dat we tot afspraken komen in het belang van de dieren.’