Arnhem breidt schuldhulp voor jongeren uit

Arnhem breidt schuldhulp voor jongeren uit

1 april 2022 Uit Door admin

Vanaf deze maand worden jongeren met schulden in Arnhem nog beter geholpen. Op 1 april 2022 start het Jongeren Perspectief Fonds 2.0 (JPF 2.0). Dit is een uitbreiding van het Jongeren Perspectieffonds dat al sinds eind 2018 in Arnhem bestaat. Dat fonds was speciaal bedoeld voor studerende jongeren met schulden. Het JPF 2.0 is bedoeld voor alle jongeren van 18 tot 27 jaar, ongeacht of zij studeren. Nieuw is ook de mogelijkheid om de schuld af te lossen via een tegenprestatie, zoals een project bij Time of Your Life, waarbij een jongere aan zijn of haar toekomst werkt en tegelijkertijd een zinvolle bijdrage levert voor de samenleving. Verder kent het JPF 2.0 een zogenaamde pauzeknop. Als een jongere tijdelijk niet kan aflossen kan dit tijdelijk worden gestopt. Tenslotte is bij JPF 2.0 inkomensbeheer niet langer verplicht. Voor veel jongeren bleek het inleveren van autonomie een reden om niet te beginnen aan het JPF-traject

Vandaag werd de samenwerking bekrachtigd tussen de gemeente Arnhem en de partners die meewerken aan een schuldenvrije toekomst voor jongeren. Wethouder schulddienstverlening, Martien Louwers: “De drempel om hulp te zoeken als je in de schulden komt, moet zo laag mogelijk zijn. Zeker voor jongeren. Daarom blijven we zoeken naar manieren om jongeren nog beter te bereiken en te helpen. We proberen onze werkwijze voortdurend zo aan te passen dat de schuldhulpverlening voor hen toegankelijk is. De gemeente werkt hierbij samen met partners die veel ervaring hebben met jongeren en die ook de juiste informatie en begeleiding kunnen bieden. Denk bijvoorbeeld aan Maatschappelijke Diensttijd Arnhem en Opr€cht. Samen staan we voor de toekomst van onze Arnhemse jongeren.”

Trajectbegeleider voor alle jongeren met schulden
Jongeren die gebruik maken van het JPF krijgen een trajectbegeleider die hen helpt om weer financieel zelfredzaam te worden en om hun leven goed op de rit te krijgen. De trajectbegeleider kijkt ook naar de situatie van de jongeren op het gebied van wonen, werken of school.  Met ingang van 1 april is deze trajectbegeleider ook beschikbaar voor jongeren die een reguliere schuldregeling hebben, en dus nog geen gebruik maken van het JPF.  Het college hoopt op deze meer jongeren duurzaam te kunnen helpen.

Project bij Time of Your Life
Time of Your Life is een onderdeel van MDT Arnhem (Maatschappelijke Diensttijd Arnhem), waarbij jongeren onder begeleiding gericht aan hun toekomst werken. Dat kan op de meest uiteenlopende plekken, bij allerlei bedrijven, organisaties of instellingen. Jongeren helpen bijvoorbeeld mee bij het organiseren van activiteiten voor andere jongeren, draaien mee bij een sportschool, verrichten werkzaamheden bij een manege, of in een wijkcentrum enzovoort. De algemene deler is dat jongeren iets zinvols doen voor de samenleving, terwijl zij tegelijkertijd leren wat hun talenten zijn en waar zij enthousiast van worden. Dit helpt hen bij het vormgeven van hun toekomst omdat zij gerichter kunnen kiezen voor een bepaalde opleiding of baan die bij hen past.