Anders werken om meer mensen aan een baan te helpen

Anders werken om meer mensen aan een baan te helpen

10 mei 2019 Uit Door admin

De gemeente Arnhem gaat haar eigen afdeling werk en inkomen reorganiseren om meer mensen uit de bijstand aan werk te kunnen helpen. Wethouder Martien Louwers stelt dat het hebben van werk in veel opzichten goed is voor mensen, zowel financieel als sociaal. Niet voor niets heeft het college de ambitie om 500 mensen extra uit de bijstand te laten stromen, dus bovenop het landelijk gemiddelde.

Vandaag presenteerde het college van burgemeester en wethouders het programmaplan ‘doorbraak naar werk’. Daarin staat hoe het college deze forse ambitie wil realiseren. EĆ©n van de belangrijkste zaken is een totaal andere benadering van inwoners die een uitkering hebben. Zij krijgen Ć©Ć©n aanspreekpunt: een consulent of regisseur die hen helpt met het zoeken naar passend werk, maar die ook andere problemen zoals schulden of armoede aanpakt. De consulent blijft de inwoner volgen en biedt ook nazorg. Wanneer mensen werken, zijn er minder zorgen. Zij bewegen over het algemeen meer, zijn gezonder en voelen zich nuttiger.

Reorganiseren voor meer flexibiliteit
De nieuwe werkwijze vraagt om een flexibele instelling van de medewerkers van de gemeente. Zij moeten in staat zijn om breder te kijken dan nu gebeurt. Het roer moet echt om. Met de reorganisatie van de afdeling werk en inkomen is een bedrag van 6 miljoen euro, verdeeld over vier jaar, gemoeid, onder andere bedoeld voor implementatie, opleidingen en frictiekosten.

Instroom voorkomen
Verantwoordelijk wethouder Martien Louwers: “Iedere aanvraag voor een uitkering gaan we beschouwen als een vraag naar werk. We kijken dus direct wat het werkperspectief voor iemand is. We gaan dicht naast de inwoners staan, in de eigen leefomgeving en kijken naar inkomen, de mogelijkheid om te gaan werken, en eventuele zorgbehoefte. Ik wil instroom in de bijstand ook zoveel mogelijk voorkomen, Zeker als het om jongeren gaat. Voor het voortgezet speciaal onderwijs bijvoorbeeld, hebben we de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt goed geregeld. Die systematiek willen we ook gaan hanteren bij het MBO.”

Door ‘bemiddelen aan de poort’ wordt op dit moment al succesvol voorkomen dat mensen die hun baan verliezen, in de bijstand belanden. Deze formule gaat het college dan ook bij meer doelgroepen inzetten dan nu het geval is. Ook krijgt inclusief ondernemerschap hoge prioriteit. Door een netwerk van inclusieve ondernemers hoopt het college dat ook andere werkgevers zich openstellen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Verder zullen gesprekken plaatsvinden met werkgevers om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan.

2,5 miljoen beschikbaar om te leren van vernieuwing
De gemeente wil zich nadrukkelijk als een lerende organisatie opstellen en gaat daarom nauwkeurig monitoren op welke manier het beste resultaat wordt behaald. Met andere woorden, wat werkt en wat werkt niet. Om innovatieve ideeƫn en plannen een kans te geven is een werkinvesteringsfonds van 2,5 miljoen beschikbaar. Hierbij kan worden gedacht aan een initiatief zoals een wijkbedrijf waar