Ambitieuze visie schulddienstverlening: iedere inwoner schuldenvrij

Ambitieuze visie schulddienstverlening: iedere inwoner schuldenvrij

22 oktober 2019 Uit Door admin

Door een ingrijpende gebeurtenis in de financiĂ«le problemen komen: het kan iedereen overkomen. De effecten van schulden op het leven van mensen zijn groot en het is niet eenvoudig om zonder hulp uit de problemen te komen. Dat gegeven is een belangrijke basis voor de nieuwe visie schulddienstverlening. Deze visie is vandaag door het college van burgemeester en wethouders ter besluitvorming naar de gemeenteraad gestuurd. De focus in de visie ligt op vroege signalering en het voorkomen van problemen en snellere hulp. Hiermee werkt het college aan zijn ambitie: iedere inwoner schuldenvrij.  Wethouder Martien Louwers hecht grote waarde aan effectieve en snelle hulp bij schulden: “Iedere Arnhemmer heeft recht op een toekomst met perspectief. Het hebben van schulden maakt dit moeilijk”.

Arnhem richt zich met de schulddienstverlening op alle Arnhemmers vanaf 18 jaar, maar heeft speciale aandacht voor groepen inwoners met een verhoogd risicoprofiel. Denk daarbij aan jongeren of ZZP-ers. In de visie staat verder dat Arnhem streeft naar een betere zichtbaarheid en vindbaarheid van de schulddienstverlening. Registratie en nazorg worden verbeterd, er wordt ingezet op educatie om jonge kinderen te leren omgaan met geld en de rol van de gemeente als schuldeiser krijgt blijvend aandacht.

Schuldenvrij
De ambities in de visie op Schulddienstverlening kunnen in de volgende vier speerpunten worden samengevat: (1) Iedere inwoner financieel zelfstandig. Daaronder valt ook dat inwoners weten wanneer zij hulp moeten vragen. (2) Iedere inwoner schuldenvrij. Het college realiseert zich dat dit niet in alle gevallen volledig haalbaar zal zijn, maar het is wel het streven. (3) Schulden voorkomen en (4) na een schuldenregeling duurzaam schuldenvrij. De nazorg wordt laagdrempelig, vertrouwd en professioneel georganiseerd en heeft als doel mensen zelf stappen te laten zetten in hun financiële zelfstandigheid.

Andere focus
De nieuwe visie schulddienstverlening laat zien dat de focus verandert. Voorheen werd sterk ingezet op de zelfredzaamheid van de inwoner en de eigen regie. Dat blijkt in de praktijk vaak niet goed te werken. Inwoners met schulden zijn dagelijks aan het overleven en zijn door de stress niet in staat om toekomstplannen te maken. Ook het beeld over schulden en de oorzaak ervan is gekanteld. Het besef dat iedereen te maken kan krijgen met problematische schulden en dat het nauwelijks mogelijk is om er op eigen kracht uit te komen, wint aan terrein. Als er bijvoorbeeld sprake is van echtscheiding, faillissement, ziekte of ontslag, is het extra moeilijk om plannen te maken om de financiële situatie op orde te houden of te krijgen.


Afbeelding van Welcome to all and thank you for your visit ! ツ via Pixabay