Alle zorgverzekeraars in Arnhem helpen schulden voorkomen. Zilveren Kruis tekent ook voor ‘Vroeg Erop af’

Alle zorgverzekeraars in Arnhem helpen schulden voorkomen. Zilveren Kruis tekent ook voor ‘Vroeg Erop af’

5 juli 2020 Uit Door admin

Met de handtekening van Zilveren Kruis, is bereikt dat alle grote zorgverzekeraars met klanten in Arnhem, meedoen in strijd tegen schulden. Zilveren Kruis, de grootste zorgverzekeraar in Nederland, sloot zich onlangs aan bij Vroeg Eropaf Arnhem. Menzis, CZ en VGZ waren al eerder partner in deze succesvolle manier om beginnende schulden op tijd te signaleren zodat hulp kan worden geboden voordat de schulden problematisch worden.

Gemiddeld krijgt de gemeente per maand 474 meldingen van zorgverzekeraars over betalingsachterstanden tussen de 30 – 100 dagen. Op het moment dat sprake is van meerdere achterstanden van betaling van vaste lasten zoals huur, energie, water en zorg, wordt Vroeg Eropaf ingezet. In de eerste vier maanden van 2020 hebben 204 huishoudens op deze manier een hulpaanbod gekregen. In ruim 100 gevallen is het gesprek over de betalingsachterstanden gevoerd.

Eropaf
Het team van Vroeg Eropaf gaat als ‘Eropaf’ ook op andere signalen af. Bij Eropaf maakt de gemeente gebruik van de zogenaamde CAK-lijsten. Dit past in een plan van de ministeries van SZW en VWS die met verschillende gemeenten gaan kijken welke aanpak goed werkt bij welke doelgroep. Het doel is om een groep mensen met langdurige en problematische schulden weer perspectief te bieden op een schuldenzorgvrij bestaan. Op deze CAK-lijsten staan gegevens van inwoners die de zorgverzekering al een langere tijd niet betalen. Normaal gesproken worden deze gegevens gebruikt om bronheffing toe te passen (de zorgverzekeringspremie rechtstreeks inhouden op de uitkering), maar ook via deze lijst kan en mag hulp geboden worden aan mensen die in financiële problemen zitten of dreigen te raken.

50 jongeren
Zeker als jongeren al op 18- of 19 jarige leeftijd stoppen met betalen van de zorgverzekering, wil de gemeente achterhalen hoe dit komt. Op die manier kan de gemeente jongeren behoeden voor langdurige en problematische schulden. Deze jongeren, het zijn er ongeveer 50, worden benaderd door Opr€cht. Maar ook voor inwoners die al langer bekend staan als wanbetaler, is er hulp. Medewerkers van Rijnstad-Eropaf gaan hen benaderen met een hulpaanbod vergelijkbaar met Vroeg Eropaf. Hiervoor zijn op dit moment al 60 mensen benaderd. Huisbezoeken worden per 1 juli weer opgepakt.