Adviesraad WMO: meer maatwerk en vertrouwen, minder regels

Adviesraad WMO: meer maatwerk en vertrouwen, minder regels

4 december 2018 Uit Door admin

De Arnhemse Adviesraad Wmo vindt dat de sociale wijkteams nog meer maatwerk moeten leveren aan Arnhemmers die ondersteuning nodig hebben. Nauwgezet de regels volgen is minder van belang. Sterker nog: schaf een hoop regels af, die werken vaak averechts. Bovendien draagt dit bij aan het vertrouwen van Arnhemmers in de sociale wijkteams en de gemeente. Ook mag er nog meer geĆÆnvesteerd worden in het kennisniveau van de sociale wijkteams. Dat concludeert de Adviesraad in een advies dat zij maandag 3 december aanbood aan de wethouder Roeland van der Zee.

Maatwerk ‘Maak werk van maatwerk’, heet het zeven pagina’s tellende advies, dat kernachtig is samengevat in vijf onderdelen. Naast maatwerk moet er ook werk gemaakt worden van kennis, informatievoorziening, bereikbaarheid en vertrouwen, zo concludeert de Adviesraad Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Deze adviesraad is een van de drie adviesraden Arnhem, die onafhankelijke adviezen leveren aan het College. Met het belang van de Arnhemmers voor ogen, toetsen de drie adviesraden (Wmo, Werk & Inkomen en Jeugd) kritisch de plannen en de uitvoering in het sociaal domein en gaat te rade bij de Arnhemse inwoners en belangen- en uitvoeringsorganisaties.

Grote betrokkenheid Voor het advies vertrouwde de Adviesraad niet alleen op de eigen kennis en ervaring, maar vooral op de inbreng van Arnhemmers, belangenorganisaties en diverse zorgaanbieders. Daarvoor organiseerde zij een drietal bijeenkomsten. ‘Wat vooral opviel tijdens die gesprekken, was de grote betrokkenheid van Arnhemmers bij de Wmo’, aldus Fred Fonk van de Adviesraad Wmo. ‘Veel mensen hebben op een of andere manier te maken met de Wmo of kennen iemand die op de Wmo is aangewezen. We kregen veel verbetersuggesties, maar ook gaven mensen expliciet aan waar ze wĆ©l tevreden over zijn. Dat de meeste wijkcoaches een hart hebben voor hun werk, bijvoorbeeld. Dat ze erg betrokken zijn bij de inwoners en vaak het beste voor hen willen. Het kan altijd beter en soms ook anders.’

Ervaringen van inwoners zijn belangrijk Wethouder Van der Zee nam het advies dankbaar in ontvangst, tijdens een bijeenkomst van de Raad. ‘Goed dat de Adviesraad de inbreng van inwoners en organisaties heeft opgehaald. Dit sluit goed aan op het inwonerservaringsonderzoek dat wij ook zelf uitvoeren. Het leveren van maatwerk wordt sterk benadrukt door de Adviesraad en dat is ook een belangrijk uitgangspunt voor de gemeente Arnhem en de sociale wijkteams. De adviezen neem ik ter harte en ga ik afstemmen met de sociale wijkteams om de zorg en ondersteuning nog verder te verbeteren.’

Het complete advies is na te lezen op: www.adviesraadarnhem.nl/wmo/adviezen/