Adviesraad Werk&Inkomen: sluit een overeenkomst.

Adviesraad Werk&Inkomen: sluit een overeenkomst.

21 december 2018 Uit Door admin

De financieel en maatschappelijk kwetsbare Arnhemmer verdient een effectieve ondersteuning.

De Arnhemse Adviesraad Werk& Inkomen vindt dat inwoners die ondersteuning van de gemeente krijgen in het kader van de participatiewet, een effectieve begeleiding en nazorg verdienen. Bijvoorbeeld in de vorm van een ‘regisseur┬┤ die het overzicht heeft over de acties. De afspraken tussen de inwoner en de gemeente zouden dan moeten worden vastgelegd in een sociale overeenkomst. Dit schrijft de Adviesraad in het advies dat zij deze week aanbood aan verantwoordelijk wethouder Martien Louwers.

 

Ton Dicker, voorzitter van de adviesraad: “Wij stellen ons voor dat de inwoner zelf, al dan niet met hulp van een deskundige, een analyse maakt van wat er nodig is en dan een plan maakt om weer op eigen benen te kunnen staan. De aanvrager wordt daadoor geholpen op weg naar zelfredzaamheid”.

 

Ondersteuningsovereenkomst

Naast een sociale overeenkomst op het gebied van werk, pleit de adviesraad voor een ondersteuningsovereenkomst. Een ondersteuningsovereenkomst heeft als doel om inwoners die in aanraking komen met armoede, bewust te laten worden van de hulp die hij of zij kan krijgen om weer op eigen benen te kunnen staan. Zo┬┤n overeenkomst kan bijdragen aan het terugdringen van de armoedeproblematiek. De afspraken in de overeenkomst worden ook gevolgd door een ┬┤regisseur┬┤.

 

De adviesraad is van mening dat op deze manier beter kan worden gewerkt aan de zelfredzaamheid van inwoners. “Het is maatwerk, iedereen heeft wat anders nodig. Er zijn heel veel instanties waar mensen terecht kunnen voor hulp, maar zonder begeleiding komen ze daar niet of verliezen ze het overzicht. Onze advies is om te werken op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Dit vraagt om intensief contact, een luisterend oor en bij voorkeur geen druk”.

 

Aansluiting

Wethouder Martien Louwers dankt de adviesraad voor het werk: “Dit sluit heel mooi aan bij de werkwijze die de gemeente op dit moment aan het ontwikkelen is. Wij willen onze inwoners ondersteunen en daarvoor samen een plan maken. We onderschrijven het advies van de adviesraad Werk en Inkomen dat maatwerk daarbij belangrijk is. Als afspraken duidelijk zijn kunnen inwoner en gemeente elkaar daarop aanspreken.”