Aanpassingen kruispunt Westervoortsedijk/ Pleijroute

Aanpassingen kruispunt Westervoortsedijk/ Pleijroute

29 september 2022 Uit Door admin

Vanaf 29 september tot en met 20 december 2022 wordt er een nieuwe fietsverbinding gemaakt tussen het fietspad langs de Pleijroute (N325) en de snelfietsroute Arnhem – Westervoort – Duiven. Ook wordt de opgeheven busbaan aan de oostzijde van de Pleijroute weggehaald. En er komt een extra rechtsafstrook bij de afslag van de Pleijroute voor het verkeer komende uit de richting Velperbroek naar de Westervoortsedijk.

Betere fietsverbinding en doorstroming verkeer
De Pleijroute is een belangrijke doorrijdroute voor verkeer naar de A12 en de A325. Zodra (brom)fietsers, komende vanuit het centrum of Arnhem Zuid, het kruispunt Westervoortsedijk / Pleijroute oversteken, staat het gemotoriseerd verkeer uit alle richtingen op dit kruispunt stil. Door de fietsverbinding bij dit kruispunt te verbeteren, zal al het verkeer beter doorstromen. Deze route voor fietsers van Arnhem naar Westervoort en andersom via het oversteken van de Pleijroute is al een paar weken afgesloten.

Nieuwe fietsverbinding
In de nieuwe situatie steken fietsers straks het kruispunt Westervoortsedijk/ Pleijroute (N325) aan de kant van de Westervoortsedijk over en rijden via het nieuwe fietspad over de huidige waterplas naar het bestaande fietspad tussen Arnhem en Westervoort. Op dit deel van het fietspad worden ook lantaarnpalen geplaatst.

Het nieuwe fietspad wordt op een dijkje aangelegd, in het dijkje wordt een kokervormige buis van 2,5 meter hoog en 3 meter breed aangebracht. Het overtollige regenwater kan hierdoor naar beide kanten  afvloeien.. 

De oversteek bij de Westervoortsedijk, t.h.v. de Zevenaarseweg verdwijnt ook. Het stuk fietspad tot de Oude Zevenaarseweg vervalt ook.

De kruising Westervoortsedijk-Pleijroute (N325) in Arnhem wordt aangepast. Dit is de nieuwe situatie.  ©Provincie Gelderland

Afsluiting Westervoortsedijk
het eerste weekend van november (van vrijdag 4 tot en met maandag 7 november) is de Westervoortsedijk vanuit de stad afgesloten. In het weekend van 18 tot en met 21 november is dat het geval met de andere kant richting de stad.

Van maandag 7 tot en met dinsdag 18 november is de afslag vanaf de Pleijroute (vanaf het Velperbroekcircuit) richting de Westervoortsedijk in de nachten tussen 22.00 en 6.00 uur afgesloten.

Planning
De werkzaamheden worden uitgevoerd van 29 september tot en met 20 december 2022. De werkzaamheden zullen zowel overdag als ’s nachts uitgevoerd worden.