404 nieuwe Woningen met veel groen aan de HES 

404 nieuwe Woningen met veel groen aan de HES 

24 november 2023 Uit Door admin

Op de woningbouwlocatie De Hes, gelegen op de grens van Arnhem en Oosterbeek, worden 404 woningen gerealiseerd, waarvan ronde de 122 woningen op Arnhems grondgebied. Het plan is gelegen in een uniek landschap met veel groen en hoogteverschillen. Samen met de gemeente Renkum en eigenaar Amvest werkt de gemeente sinds 2019 aan deze herontwikkeling. Met het  stedenbouwkundig is een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van het project. 

Cathelijne Bouwkamp, wethouder Stedelijke Ontwikkeling en Klimaatadaptatie: “De natuur en het klimaat moet zo goed mogelijk beschermd worden. Tegelijkertijd moeten er tot 2040 nog 14.000 woningen gebouwd worden en zoeken we naar elke goed plek. Het stedenbouwkundig plan laat gelukkig zien dat beide kan. Voldoende woningen terwijl het landschap leidend is in de keuzes. Alle bebouwing, infrastructuur en het parkeren is zo bedacht en ontworpen, dat het landschap altijd leidend is en de functies wonen, werken en recreëren te gast zijn.”  

Door de keuzes krijgen klimaatadaptatie, natuurinclusiviteit en behoud en versterking van biodiversiteit een prominente plek in het plan. Tegelijkertijd moet er niet alleen meer gebouwd worden maar de omgeving ook verbeterd worden. Voor alle toekomstige generaties en voor alle mensen die al zo druk aan het zoeken zijn. 

Het voorlopig aantal woningen is ca. 404 voor het gehele plangebied, waarvan 122 in Arnhem. Hiervan is op het Arnhemse gedeelte 59% betaalbaar (72 woningen) en 31% sociale huur (38 woningen). De Hes wordt een levendig en gemengd woon-werkgebied. Om dit te realiseren, biedt ieder cluster ruimte om werken te integreren. Daarnaast wordt de centrale bebouwing in  

het voormalige KEMA-gebouw getransformeerd waarin naast woningbouw ook circa 1600 m2. maatschappelijke/wijkgerichte functies zoals atelierruimte, (ondergeschikte) horeca, zorg – en wijkfuncties worden gerealiseerd. Er worden ook zorgwoningen gerealiseerd.