25 Miljoen euro voor renovatie en verduurzaming van 1.750 Arnhemse woningen

25 Miljoen euro voor renovatie en verduurzaming van 1.750 Arnhemse woningen

15 juli 2021 Uit Door admin

Ruim 1.750 particuliere woningen in Arnhem-Oost die kampen met lage energielabels, tocht, vocht, schimmel en achterstallig onderhoud, kunnen worden aangepakt en opgeknapt. Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelt daar vanuit het Volkshuisvestingsfonds 25 miljoen euro voor beschikbaar. Samen met geld van de provincie Gelderland, de gemeente Arnhem en een kleine eigen bijdrage van Arnhemmers zelf loopt het bedrag dat wordt geĆÆnvesteerd op tot 47 miljoen euro.

Wethouder duurzaamheid Cathelijne Bouwkamp: ‘Het zijn deze middelen van het ministerie die ons helpen een grote noodzakelijke stap te maken in de aanpak die wij de komende decennia in Arnhem-Oost inzetten. Met het renoveren van de woningen wordt het woonklimaat gezonder en het wooncomfort beter. Het maakt een einde aan schimmelwoningen, vermindert woonlasten en maakt woningen duurzamer en toekomstbestendiger en zorgt voor een grote vermindering van de CO2-uitstoot.’

Investeren in kwetsbare gebieden
Het Volkshuisvestingsfonds is speciaal door het Rijk in het leven geroepen zodat gemeenten kunnen investeren in een verbetering en verduurzaming van de woonkwaliteit en leefomgeving in de meest kwetsbare gebieden in Nederland. Arnhem vroeg en krijgt ruim ā‚¬ 25 miljoen van het Rijk om daarmee samen met provincie, gemeente en inwoners zelf voor meer dan ā‚¬ 47 miljoen te kunnen investeren in de wijken. Het geld zal onder meer worden besteed aan het renoveren en verduurzamen van ruim 1.750 woningen met de laagste energielabels van particuliere woningeigenaren. Het gaat om woningen in Arnhem-Oost, in de wijken Geitenkamp, Klarendal, Arnhemse Broek, Presikhaaf-West en Malburgen. Het zijn woningen van inwoners die zelf nauwelijks geld hebben om hun woning te verbeteren. Ook de corporaties willen gelijktijdig fors gaan investeren in hun woningen zodat deze wijken als geheel kunnen worden aangepakt.

Aanpak levert extra banen op
‘Naast de woningen wordt ook de openbare ruimte en het groen in de wijken aangepakt’, aldus Bouwkamp. ‘Veel wijken in Arnhem-Oost kampen met een sleetse, stenige en verloederde openbare ruimte. Er zijn weinig plekken voor ontmoeting, sport en bewegen.’ Ook kunnen panden waar veel overlast uit ontstaat worden opgekocht en gerenoveerd, om bij voorkeur via een woningcorporatie te worden verhuurd. Het mooie is: deze aanpak levert weer extra banen en stageplaatsen op in de wijken zelf.

Vertrouwen
Er is door gemeenten in Nederland twee keer zoveel aangevraagd dan er beschikbaar was. Wethouder wonen Ronald Paping: ‘Dat onze aanvraag helemaal gehonoreerd is, zegt iets over het vertrouwen dat de minister heeft in ons voorstel en onze aanpak. De samenwerking met het ministerie is erg goed. Dat compliment wil ik de minister graag geven.’ Ook uit de stad komt steun. De drie grote woningcorporaties en The Economic Board hebben onze aanvraag ondersteund, net als maatschappelijke organisaties als Rijnstad, Presikhaaf University, AM Support, Scalabor, VNO-NCW en SWOA. We krijgen zelfs berichten van enthousiaste bewoners die graag met hun huis aan de slag willen.

Arnhem-Oost-aanpak
De aanvraag voor het Volkshuisvestingsfonds past naadloos in de eerder gepresenteerde Arnhem-Oost-aanpak. Die kwam er na het sluiten van een woondeal met het ministerie van Binnenlandse Zaken. Paping: ‘We zien dat er in Arnhem mensen zijn die bezig zijn met overleven in plaats van leven. Zij ervaren leefstress omdat ze niet rond komen en omdat hun buurt hen niet opstuwt maar juist omlaag trekt. Daarom was het voor ons zo belangrijk om juist daar een deal over te sluiten met het Rijk. Omdat we willen dat jongeren die opgroeien in Arnhem-Oost dezelfde kansen krijgen als in de rest van de stad.’

Achterstanden inlopen
Met de Arnhem-Oost-aanpak willen we in vijf oostelijke wijken de negatieve spiraal van armoede, werkeloosheid, matige gezondheid en slechte woningen stoppen en achterstanden inhalen. De ambities van de Arnhem-Oost-aanpak reiken tot minstens 2040. Alleen met een langjarige aanpak kun je achterstanden echt inlopen. Dit zijn niet alleen doelen voor de lange termijn, maar vooral iets waar wij elke dag in de buurt mee bezig willen zijn. Het zijn uitdagende ambities: Bewoners voelen zich vrij, veilig en verbonden met elkaar in hun wijk. Jongeren hebben volop kansen zicht te ontwikkelen. Iedere bewoner kan rondkomen, en leeft gezond. Tenslotte moet iedere inwoner kunnen leven in een goede woning en in een prettige en veilige openbare ruimte. Bouwkamp: ‘Met deze 25 miljoen euro kunnen we investeren in de stad in die wijken waar het nodig is. En nu aan de slag.’

Afbeelding van MVOPro